Meedoenbudget

Voor het kalenderjaar 2021 zullen er automatische toekenningen plaatsvinden. Let op: het voorgaande geldt alleen voor belanghebbenden met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar die een bijstandsuitkering voor levensonderhoud van de gemeente Schagen ontvangen. De belanghebbenden worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Heeft u geen schriftelijk bericht ontvangen en denkt u (nog altijd) in aanmerking te kunnen komen voor het Meedoenbudget, dan adviseren wij u een aanvraag in te dienen via de website www.wijkteam-schagen.nl. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘digitale formulieren’.