Meedoenbudget

Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor het Meedoenbudget, dan adviseren wij u een aanvraag in te dienen via de website www.wijkteam-schagen.nl. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘digitale formulieren’.